Jäsenyys / Medlemskap

  

Medlemskap

-Medlemsansökan riktas till styrelsen
-Till föreningens medlem kan godkännas personer med oklanderlig bakgrund, som är intresserad av skytte som hobby eller tävlingsgren
-Föreningens medlem förbinder sig att följa föreningens regler och uppträda till föreningens bästa
-Medlemsansökan finns som digitalt frågeformulär  via länkar nedan
-

Medlemsansökan medtages underskriven vid det tillfälle den nye medlemmen presenterar sig för föreningens funktionärer

Medlemsavgifter år 2024

 -anslutningsavgift för vuxna 100 € 
 -medlemsavgift för vuxna 45 € och tilläggsavgift på 15 € betalas av alla som vill delta i FJF:s tävlingar
 -juniorer under 20 år, utan anslutningsavgift
 -juniorer under 20 år, medlemsavgift 20 €
   
 

Jäsenyys

-Seuran jäsenyyttä anotaan johtokunnalta
-Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä taustaltaan moitteettomia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita harraste- tai kilpa-ammunnasta pääsääntöisesti Itä.Uudenmaan alueelta.
-Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja johtokunnan päätöksiä ja toimimaan tavalla, joka  edesauttaa ampumaurheilun julkisuuskuvaa
-

Jäsenhakemus on tässä alla digitaalisessa muodossa. Alaikäisillä tarvitsemme huoltajan allekirjoituksen. 

 

 

Jäsenmaksut vuonna 2024

 -liittymismaksu aikuisilta 100 €
 -jäsenmaksu aikuisilta 45 €, lisäksi SML:n lajien kilpailijoilla 15 €:n lisämaksu
 -nuoret alle 20 v, ei liittymismaksua
 -nuoret alle 20 v, jäsenmaksu 20 €